MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Stan po udarze mózgu

Osoby z niestabilnymi zaburzeniami neurologicznymi w okresie leczenia / rekonwalescencji (np. stan po udarze mózgu) nie powinni wybierać się w góry wysokie, ponieważ deficyty neurologicznie mogą się nasilić, a niedotlenienie może zaburzyć proces leczenia i dochodzenia do zdrowia. Po udarze lub przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) przez 90 dni nie można narażać organizmu na wysokość. Po tym okresie konieczna jest ocena ryzyka wystąpienia udaru przez lekarza prowadzącego.  Bezwzględne przeciwwskazania do pobytu na wysokości dotyczą osób z dużym ryzykiem ponownego udaru mózgu (stan po udarze krwotocznym w wyniku malformacji naczyniowej) – głównie z powodu małych możliwości zaopatrzenia w terenie wysokogórskim. U osób ze zdiagnozowanymi malformacjami naczyniowymi w mózgu, tętniakami tętnic mózgowych istnieje potencjalne ryzyko udaru krwotocznego na wysokości. Ciśnienie tętnicze wzrasta na wysokości, wysokość wpływa na zwiększenie delikatności kapilar, co zwiększa ryzyka krwawienia.  Podejście do każdego pacjenta musi być indywidualne.

Osoby ze stabilnymi zaburzeniami neurologicznymi (stan po udarze mózgu 5 lat temu) powinni unikać wysiłku połączonego ze wzrostem wysokości (powinni unikać wchodzenia pod górę na wysokości) – może to spowodować pogorszenie stanu neurologicznego (czasami lepiej wjechać niż wchodzić na wysokość). Osoby, które miały udar w wyniku nadciśnienia mają mniejsze ryzyko ponownego wystąpienia udaru na wysokości, niż osoby po udarze z przyczyn malformacji naczyniowych.

Zalecenia: Każdy wspinacz po udarze mózgu powinien razem ze swoim neurologiem ocenić ryzyko wystąpienia kolejnego incydentu i rozważyć wskazana do terapii/ profilaktyki przeciwzakrzepowej.

 

Bibliografia:

1. Travel at high altitude  - www.medex.org.uk

2. Journal of Travel Medicine 2010; Volume 17 (Issue 1): 48–62; K. Mieske et al.; Journeys to High Altitude—Risks and Recommendations for Travelers with Preexisting Medical Conditions

3. High Altitude Medicine & Biology 2007; Volume 8, Number 2: 108-117; R. W. Baumgartner et al.; Going High with Preexisting Neurological Conditions