MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Nadciśnienie tętnicze

Dwadzieścia osiem do 44% populacji ludzkiej choruje na nadciśnienie tętnicze. Sześć do 14 % wchodzi na wysokości między 1900 a 2900m n.p.m. Brak jest prac naukowych dotyczących wpływu wysokości większej niż 3500m n.p.m. na osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze.

Pobyt na wysokości powyżej 3000m n.p.m. powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do pobytu na wysokości i do wysiłku na wysokości. Osoby ze słabo kontrolowanym ciśnieniem tętniczym powinny wykonywać częste pomiary i mieć świadomość wystąpienia nagłych i znacznych wahań ciśnienia tętniczego na wysokości. Dlatego, przed wyjazdem, konieczne jest unormowanie ciśnienia tętniczego na akceptowalnym poziomie.

Alfa-blokery alfa i nifedypina są zalecane, gdy pojawia się ciężkie nadciśnienie. Osoby przyjmujące leki moczopędne muszą uważać na odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe. Przyjmujący Beta-blokery muszą sobie zdawać sprawę, iż leki te ograniczają wzrost akcji serca podczas wysiłku i mogą upośledzać termoregulację.  Dowiedz się od swojego lekarza, w jaki sposób zmienia się działanie leków na nadciśnienie tętnicze podczas wysiłku, pobytu na wysokości oraz w warunkach niskiej temperatury

Zalecenia: Nie ma potrzeby zwiększania dawek przyjmowanych leków, ponieważ wzrost ciśnienia w wyniku niedotlenienia jest niewielki.  Wskazana jest częsta kontrola ciśnienia tętniczego u osób z niestabilnym nadciśnieniem oraz z tzw. skokami ciśnienia

Należy zmodyfikować leczenie, gdy skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) jest >180 lub rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP) jest >120 i występują objawy takie jak: zaburzenia widzenia, duszność, ból w klatce piersiowej, zaburzenia stanu świadomości. Leczenie modyfikujemy również, gdy SBP jest>220 lub DBP>140 – w tym wypadku nie musi być objawów towarzyszących. Wraz z aklimatyzacją zwiększony wysokością poziom ciśnienia tętniczego może wrócić do stanu sprzed wyjazdu w góry. Wtedy należy zredukować dawki leków. Warunkiem zauważenia zmian ciśnienia tętniczego jest częste i regularne monitorować ciśnienia tętniczego.

Bibliografia:

1. Travel at high altitude - www.medex.org.uk

2. Journal of Travel Medicine 2010; Volume 17 (Issue 1): 48–62; K. Mieske et al.; Journeys to High Altitude—Risks and Recommendations for Travelers with Preexisting Medical Conditions

3. High Altitude Medicine & Biology 2009; Volume 10, Number 1: 11-15;  A.M. Luks; Should Travelers with Hypertension Adjust Their Medications When Traveling to High Altitude?

4. High Altitude Medicine and Physiology, 2007; Ward, Milledge, Schoene