MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Epilepsja  / Padaczka

Trzy procent populacji ludzi choruje na padaczkę, 10% ludzi ma przynajmniej jeden napad padaczkowy w życiu.

Przyczyny wystąpienia drgawek na wysokości (również pierwszego w życiu napadu drgawek): wysokościowy obrzęk mózgu – jakkolwiek HACE rzadko jest przyczyną drgawek, zaburzenia snu, brak snu, sen przerywany - oddech przerywany podczas snu, proces aklimatyzacji, hiperwentylacja -hipokapnia może powodować nadwrażliwość neuronów, niedotlenienie wysokogórskie.

Jeżeli chorujesz na padaczkę to:

Przed wyjazdem: Upewnij się, że twoja choroba jest dobrze kontrolowana i stabilna. Przynajmniej 6 miesięcy poprzedzających wyjazd powinno być bez napadu padaczki. Słabo kontrolowana padaczka jest względnym przeciwwskazaniem do pobytu na wysokości.

Musisz być świadomy problemów związanych ze wspinaczką i asekurowaniem podczas wspinaczki. Upewnij się, że twoi współtowarzysze również zdają sobie sprawę z tych problemów (napad padaczki w trakcie wspinaczki lub asekuracji). W niektórych sytuacjach napad padaczki grozi śmiercią.

Dowiedz się czy leki antymalaryczne nie kolidują z twoimi lekami.

Na wysokości: Unikaj chorób, ponieważ mogą wpływać na efektywność twojego leczenia. Unikaj znanych ci czynników wywołujących u ciebie napady (np. alkohol, zmęczenie). Leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na sen, oraz zaburzać koordynację. Po napadzie możesz być senny i wymagać odpoczynku.

Dla osób mających zdiagnozowaną padaczkę, niewymagających przyjmowania leków oraz dla osób przyjmujących leki, u których wystąpił napad drgawek na wysokości zalecana jest profilaktyka przeciwdrgawkowa: Acetazolamid 125-250mg 2 x dziennie na 1-2 dni przed ekspozycją, potem podczas całego pobytu.

Osoby, które przyjmowały leki przeciwdrgawkowe w przeszłości, powinni na wyjazd w góry zabrać te leki. Osoby chorujące na padaczkę, które na wysokości kontynuują terapię, nie mają zazwyczaj wzrostu ilości napadów na wysokości.

Gdy podczas wyprawy wystąpił napad drgawek to zaleca się zejście w dół i powrót do kraju. Jako zabezpieczenie przeciwdrgawkowe podczas powrotu do kraju zaleca się: Acetazolamid 2 x dziennie, Lorazepam 1-2mg / 12h przez 3-4 dni.

Przypadek - 50 letnia kobieta po wylądowaniu w La PAZ 4100m n.p.m. miała pierwszy w życiu uogólniony napad drgawek wywołany najprawdopodobniej wysokością. U osób, które doświadczyły napadu drgawek na wysokości, podczas lotów samolotowych, a które muszą kolejny raz lecieć – należy zastosować w profilaktyce Lorazepam tuż przed lotem -  jednorazowa dawka 1-2mg doustnie (czas działania około 12h).

 

Bibliografia:

1. Travel at high altitude - www.medex.org.uk

2. Journal of Travel Medicine 2010; Volume 17 (Issue 1): 48–62; K. Mieske et al.; Journeys to High Altitude—Risks and Recommendations for Travelers with Preexisting Medical Conditions

3. High Altitude Medicine & Biology 2007; Volume 8, Number 2: 108-117; R. W. Baumgartner et al.; Going High with Preexisting Neurological Conditions

4. High Altitude Medicine & Biology 2011; Volume 12, Number 1: 13-19; E.H. Maa; How Do You Approach Seizures in the High Altitude Traveler?