MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe

Góry są zarezerwowane dla osób młodych…. duchem, a młodość duchowa niestety nie zawsze idzie w parze z młodością fizyczną i zdrowiem. Jeżeli Twoje życie naznaczone jest rytuałem przyjmowania na stałe leków i  kontrolnymi badaniami u lekarza specjalności X to nie jest to powód dla którego należy rezygnować z gór. Poniżej przedstawiam listę zadań, które powinieneś zrealizować przed wyprawą.

 Lista   zadań do zrealizowania przed wyprawą     

- Wizyta u lekarza (pół roku przed wyprawą) celem określenia ryzyka wyjazdu w góry z Twoją chorobą. Konsultacja z lekarzem zajmującym się medycyną wysokogórską (www.medeverest.com).               

- Stworzenie planu działania w sytuacji potencjalnego pogorszenia choroby podczas wyprawy - plan oparty o możliwości służb medycznych na danym terenie      - Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia zaostrzenia    lub pojawienia się objawów Twojej choroby               

- Przygotowanie apteczki wyprawowej wyposażonej w leki, które przyjmujesz na stałe. Zabierz ze sobą podwójną ilość leków, podziel je na kilka osobnych części i przechowuj w odrębnych miejscach, w plecaku Twoim, ale także np. lidera, lekarza lub partnera wspinaczkowego.               

- Poinformuj organizatora wyjazdu i kolegów wyprawowych o Twoim problemie zdrowotnym. Na wyprawie Twoje kłopoty ze zdrowiem to już nie jest prywatna sprawa. Koledzy, uczestnicy trekkingu czy wyprawy powinni wiedzieć jakie są objawy Twojej choroby i jak można Ci pomóc. Warto w apteczce mieć  laminowaną kartkę z informacjami jakie leki, w jaki sposób i kiedy podać. Pamiętaj, że pogorszenie Twojego stanu zdrowia w górach zagraża nie tylko Tobie, ale także towarzyszom  wspinaczki, którzy w trudnych warunkach mogą być zmuszeni do organizacji  akcji ratunkowej.               

- Przeszkol kolegów w tym, jak Ci mogą pomóc, gdy  pojawią się objawy Twojej choroby

- Uzyskaj od lekarza kartę informacyjną na temat stanu  zdrowia - wersję przetłumaczoną na język angielski zabierz ze sobą na  wyprawę i przechowuj w łatwo dostępnym miejscu np. z innymi dokumentami.              

- Podczas wyprawy obserwuj dokładnie swój organizm, zapisuj jakie leki bierzesz. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, poinformuj o tym  kierownika wyprawy, nie ukrywaj tego. Zaprzestań dalszej wspinaczki do czasu ustąpienia niepokojących objawów.

Podstawowe informacje na temat poszczególnych chorób przewlekłych i ich interakcji z wysokością znajdują się w zakładce: Masz chorobę przewlekłą - przeczytaj