MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Choroby miąższu płuc.

U osób z chorobami opłucnej lub miąższu płuc, przed wyprawą, konieczne jest wykonanie echa serca w celu oceny czy nie mają nadciśnienia płucnego. Objawowe nadciśnienie płucne jest przeciwwskazaniem do podróżowania wysokogórskiego. Osoby, z wtórnym nadciśnieniem płucnym, które chcą podróżować w góry powinny stosować na wysokości tlen oraz nifedypinę jako profilaktykę wystąpienia Wysokogórskiego Obrzęku Płuc (HAPE).

Bibliografia:

1. Journal of Travel Medicine 2010; Volume 17 (Issue 1): 48–62; K. Mieske et al.; Journeys to High Altitude—Risks and Recommendations for Travelers with Preexisting Medical Conditions