MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Bezdech senny

Jeżeli leczysz się z powodu bezdechów sennych to przed wyjazdem w góry zgłoś się do specjalisty od zaburzeń snu. Niedotlenienie na wysokości może nasilić bezdech senny. Osoby cierpiące na bezdech senny mają zaburzenia funkcjonowania chemoreceptorów na niedotlenienie i są narażone na HAPE. Osoby mające bezdech senny, które na poziomie morza mają obniżony poziom saturacji tlenu we krwi tętniczej (SaO2) nie powinny podróżować na wysokość. Acetazolamid obniża u osób z bezdechem sennym indeks bezdech / spowolnienie oddechu, dlatego jest zalecany jako lek profilaktyczny na wysokości. Ludzie podróżujący z maszyną do terapii bezdechów sennych (CPAP) powinni zmienić nastawy maszyny biorąc pod uwagę obniżające się wraz z wysokością ciśnienie atmosferyczne.

Bibliografia:

1. Travel at high altitude - www.medex.org.uk

2. Journal of Travel Medicine 2010; Volume 17 (Issue 1): 48–62; K. Mieske et al.; Journeys to High Altitude—Risks and Recommendations for Travelers with Preexisting Medical Conditions