MedEverest Mountain Expedition Medicine

Robert Szymczak

Zabezpieczenie Medyczne Ekspedycji

MedEverest, oferuje zabezpieczenie medyczne wypraw i trekkingów.

Skontaktuj się z nami - wybierzemy dla Ciebie najbardziej dopasowaną do  wyprawy i optymalną  finansowo opcję przygotowania i zabezpieczenia medycznego dla Twojej ekspedycji.

W ramach zabezpieczenia medycznego wypraw i trekkingów MedEverest oferuje:

(1) Wysokogórskie konsultacje lekarskie uczestników wyprawy (bezpośrednie, on-line)

(2) Przed-wyprawowe Wysokogórskie Szkolenia medyczne

(3) Przygotowanie składu apteczki wyprawowej

(4) Przygotowanie planu aklimatyzacji

(5) Przygotowanie logistyki wspinaczki z użyciem tlenu

(6) Opiekę lekarską podczas wyprawy

(7) Konsultacje lekarskie podczas wyprawy (on-line - telefon satelitarny, mail)

 

zabepieczenie medyczne wypraw